Kawal Kesihatan Kredit Anda Sepenuhnya

Agensi Pelaporan Kredit terkemuka di Malaysia

Memperkasakan rakyat Malaysia untuk mencapai status kredit yang lebih baik

Dikawal selia oleh Pejabat Pendaftar Agensi Pelaporan Kredit, Kementerian Kewangan Malaysia

Apakah CTOS Score?

CTOS Score ialah skor kredit untuk individu yang digunakan untuk membuat penilaian risiko kredit pengguna. Skor dibentangkan dalam bentuk nombor 3-digit dalam lingkungan 300 sehingga 850. Lebih tinggi nilai skor, maka lebih rendah risiko kredit.

Apakah CTOS Score?

CTOS Score ialah skor kredit untuk individu yang digunakan untuk membuat penilaian risiko kredit pengguna. Skor dibentangkan dalam bentuk nombor 3-digit dalam lingkungan 300 sehingga 850. Lebih tinggi nilai skor, maka lebih rendah risiko kredit.

Dengan laporan MyCTOS Score, ia membantu anda untuk:

Social Experiment - What's Your CTOS Score?

What is CTOS Score?

How to read MyCTOS Score Report

It's All About Your CTOS Score

CTOS Score - The Most Important Number In Life!

Bagaimana CTOS Score boleh bantu anda?

Nilai CTOS Score yang baik boleh membawa banyak kelebihan. Misalnya, ia boleh meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan kelulusan bagi pinjaman dan kredit baru. Ini kerana skor kredit yang baik boleh meningkatkan nilai anda sebagai pelanggan di mata bank dan pemberi pinjaman. Apabila anda tahu skor kredit anda, ia juga akan memberikan gambaran yang lebih tepat dan menyeluruh mengenai status kredit anda; anda boleh mengambil langkah-langkah seterusnya untuk memperbaiki skor anda, terutamanya jika skor anda kurang baik.

Meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan pinjaman

Mungkin anda bercadang untuk memohon pinjaman atau jenis kredit baru yang lain. Dalam situasi sebegitu, adalah baik untuk anda mengetahui terlebih dahulu mengenai maklumat (kewangan dan kredit) anda yang boleh dilihat oleh bank dan pemberi kredit. CTOS Score anda adalah satu indikator baik samada anda layak menerima kredit baru, dan jika anda layak, betapa cepat kredit tersebut boleh diluluskan serta kadar faedah yang dikenakan.

Memantau status kesihatan kredit anda

Skor boleh dihantar hampir serta-merta. Ini akan membantu pemberi kredit mempercepatkan lulusan pinjaman. Banyak keputusan kredit boleh dibuat dalam masa beberapa minit sahaja. Aplikasi seperti ‘mortgage’ juga boleh diluluskan dalam masa beberapa jam sahaja (bukan minggu) untuk peminjam yang mempunyai skor yang baik. System skor juga membolehkan kedai-kedai retail, perniagaan online and pemberi kredit yang lain membuat keputusan kredit dengan segera.

Kelulusan pinjaman lebih cepat

Penggunaan skor kredit memberi pemberi kredit keyakinan untuk menawarkan lebih kredit kepada anda, terutamanya jika kesihatan kredit anda baik dan skor anda dalam linkungan yang tinggi. Ini kerana pemberi kredit akan mempunyai maklumat yang lebih tepat dan menyeluruh untuk membuat keputusan kredit. Apabila bank-bank dan pemberi kredit tahu bahawa anda mempunyai skor kredit yang baik, mereka akan lebih berkeyakinan untuk menawarkan anda lebih kredit. Dalam kes tertentu, anda boleh ditawarkan kadar faedah yang lebih rendah untuk bayaran balik pinjaman.

Lebih kredit disediakan

Jika anda menhadapi masalah menguruskan pinjaman atau isu-isu kewangan, mengetahui skor anda boleh banyak membantu. Dengan CTOS Score, anda akan mengetahui status kesihatan kredit anda dan seterusnya boleh membuat keputusan kredit yang lebih baik. Anda akan mendapat gambaran yang lebih menyeluruh setelah mengetahui skor anda, dan boleh tahu apakah faktor yang menjejaskan skor anda, serta cara terbaik untuk mula memperbaiki skor kredit anda.

Perancangan kewangan peribadi menjadi lebih mudah

Apabila anda membuat permohonan untuk kredit baru, anda pasti inginkan permohonan anda dikaji secara adil. CTOS Score akan membolehkan pemberi kredit meberi tumpuan kepada fakta-fakta yang berkaitan dengan risiko kredit dan bukan perasaan peribadi mereka.

Keputusan kredit yang lebih adil

Mula pantau kesihatan kredit anda, daftar sekarang!

Laporan MyCTOS Score

Laporan Kredit & Skor

RM27.00*/laporan

Semua maklumat di dalam laporan MyCTOS Basic

 • CTOS Score
 • Rekod CCRIS (BNM)
 • Cek tak laku (BNM)
 • Akses kepada ganjaran

Beli Sekarang

CTOS SecureID

Perlindungan Penipuan & Pemantauan Kredit

Bulanan
RM10.10
Tahunan
RM101.00

Perlindungan Penipuan & Notifikasi

 • Kebocoran maklumat peribadi & kebocoran data di jaringan gelap
 • Permohonan kredit baru & penutupan akaun
 • Penukaran alamat & maklumat perhubungan

Pemantauan Kredit & Laporan

 • 4 laporan MyCTOS Score setahun
 • Notifikasi bayaran tertunggak

Perlindungan Penipuan & Takaful

Langgani Sekarang

MyCTOS Basic Report

Laporan Kredit Asas
(Tanpa CCRIS & Skor)

PERCUMA
 • Maklumat Peribadi (JPN)
 • Maklumat Pengarah & Perdagangan (SSM)
 • Litigasi & Kebankrapan
 • Rujukan Perdagangan (eTR)
 • 2 laporan MyCTOS Basic percuma setiap tahun

Get the free CTOS App

Dapatkan aplikasi CTOS percuma

Semak CTOS Score anda di mana sahaja anda berada sebelum membuat keputusan kewangan yang besar.

Google Play Get the free CTOS App     App Store Get the free CTOS App

Dapatkan aplikasi CTOS percuma

Semak CTOS Score anda di mana sahaja anda berada sebelum membuat keputusan kewangan yang besar.

Google Play Get the free CTOS App
App Store Get the free CTOS App

Get the free CTOS App

Ada pertanyaan? Kami sedia membantu anda.